Fondsenwerving en subsidies

Fondsenwerving en subsidies

Om een bewonersidee of buurtinitiatief uit te voeren is geld nodig. Dat kunnen bewoners, vrijwilligers(organisaties) of andere betrokkenen zelf aanvragen voor bij een bepaald initiatief. Als subsidie bij de overheid, of bij een van de vele fondsen in Nederland.

Verschil tussen subsidies en fondsen

Een subsidie is meestal afkomstig van de overheid. Voorbeelden: ESF (Europees Sociaal Fonds), ZonMW (voor wetenschappelijk gezondheidsonderzoek, landelijk), Vrijwilligerssubsidie (per provincie), Kleintje Klimaat (lokaal). Een fonds is afkomstig van bijvoorbeeld bedrijven, organisaties of particulieren. Voorbeelden zijn het VSBfonds en het Oranje Fonds.

  • Projecten moeten vaak iets unieks hebben (innovatief of vernieuwend).
  • Een organisatie kan aanvullende subsidies of fondsengeld aanvragen voor projectactiviteiten. Dit zijn extra activiteiten die een organisatie organiseert naast de gewone jaarlijkse activiteiten.
  • U kunt subsidie- én fondsengelden aanvragen voor projecten, De geldverstrekker heeft altijd bepaalde criteria of voorwaarden waar het project aan moet voldoen. Het fonds of de subsidieverstrekker let daar goed op zolang het project loopt. Soms komt er zelfs iemand bij het project kijken. U moet altijd bonnen en rekeningen bewaren, om te laten zien waar u de subsidie voor heeft gebruikt. 
  • Meestal geeft een fonds of subsidieverlener u maar maximaal 50% van de projectkosten van Dat betekent dat een deel van de projectkosten ergens anders vandaan moet komen. Dit heet co-financiering. Hiervoor is een aantal mogelijkheden. Misschien kan uw eigen organisatie de overige kosten betalen, of een samenwerkingspartner. Of u kunt andere subsidieregelingen of fondsen aanschrijven.
  • Fondsen en subsidiegeld bij elkaar krijgen kost veel tijd. Er is een goede projectorganisatie en projectadministratie voor nodig.

Voorbeelden van fondsen

Capelse Denk & Doe Mee!-fonds

Capellenaren en Capelse organisaties kunnen voor een maatschappelijk initiatief ondersteuning aanvragen bij het Denk & Doe mee!-fonds. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld financiën, of hulp bij een plan uitwerken, vergunningen aanvragen, of netwerken met andere Capelse initiatiefnemers. Capellenaren met een initiatief kunnen een bijdrage vanuit het Denk & Doe mee!-fonds aanvragen via www.denkendoemeefonds.nl

Gemeentesubsidie

Lees hier meer over de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties van de gemeente Capelle aan den IJssel. Er is bijvoorbeeld speciale subsidie voor buurtactiviteiten (zie het kopje ‘Subsidie Buurtwerk’), voor activiteiten die passen bij de speerpunten van het jeugdbeleid (zie 'Subsidie jeugd') of voor sportverenigingen voor kinderen en jongeren (zie kopje ‘Subsidie jeugdsport’). En nog veel meer.